INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Czerewkach

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Czerewkach, Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny, reprezentowany przez Dyrektora Domu – Pana Józefa Domaszuk, dalej zwanego „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski, numer telefonu: 504 976 690, e-mail: r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.

 Administrator informuje, iż:

 1. Dane osobowe Mieszkańców Administratora są przetwarzane, w szczególności w celu:
 • świadczenia usług opiekuńczych, wspomagających oraz w zakresie potrzeb bytowych,
 • umożliwienia i organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrycia opłat ryczałtowych i ich częściowej odpłatności.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO[1] w zw. z:
 • Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;
 • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn.zm.)
 • Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.));
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

 • kancelarii prawnej,
 • firmy informatycznej,
 • lekarza prowadzącego prywatną praktykę medyczną.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
 3. Informujemy o prawie do:
 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
  1. występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Informujemy, iż:
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe.
  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Józef Domaszuk

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach


[1] RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

Wytwarzający/odpowiadający: Józef Domaszuk

Data wytworzenia: 2018-06-28

Wprowadzający: Radosław Kniżewski

Data modyfikacji: 2018-06-28

Opublikował: Radosław Kniżewski

Data publikacji: 2018-06-28